Selbu:

6 boligtomter med fantastisk utsikt og sentral beliggenhet - 5 allerede solgt

Botn Boligfelt , 7580 Selbu
  • Prisantydning 750 000,-

Visning:

Kontakt megler for visning

  • Boligtype Tomter - næring

Nå du muligheten til å kjøpe byggeklar tomt klar for betong til en verdi av kr 150 000,- Tomt nr.3, 4 og 5 leveres med følgende:

? Tomtene fylles opp til ca 1 meter under veinivå (tilsvarende trapping som de husene som allerede er bygd).

? Det fylles med steinmasser slik at hus kommer på tilsvarende linje med husene som er bygd i dag.

? På utside av steinfylling legges slak jordskråning.

? Tomten avrettes klar for l-element eller ringmurselement +/-2cm. Ca 140m2 grunnflate.

? Vann og avløp legges fra tomtegrense og inn til bygget.

? Drenering av byggegrop er medregnet.

? På gårdsplass/ kjøreareal legges et tynt grusdekke for tilstrekkelig ferdsel under bygging.

Prisen varierer med tomtestørrelse og utgjør kr. 750 000,- - 990 000,-. Vedlagt prospektet er det fullstendig oversikt over priser og tomteareal.

Velkommen til det gode liv i Selbu, med flott utsikt, gode solforhold og nærhet til både skoler og sentrum. Tomtene ligger i et nytt og spennende boligfelt som vil bestå av både leiligheter, eneboliger og friareal.

De aktuelle tomtene fordeler seg i to rekker, foran og bak en rekke av leiligheter. Av totalt 11 tomter er 5 solgt og noen har allerede ferdigstilt drømmeboligen. I prospektet har vi tatt utsiktsbilder fra en av boligene for å gi en realistisk fremstilling av den flotte utsikten.

Størrelsen på tomtene varierer fra 980 til 1 092 m2, det har vært viktig for grunneier å legge tilrette for romslige tomter. Der størrelsene i dag presses ned til et minimum og sjelden overstiger 500 m2 er det her lagt til rette for reellee tomter i et oversiktlig og barnevennlig nærmiljø.

Oppdragsnummer: 83-5011/19

Finn-kode: 140618570

Forbehold
Innholdet i annonsen kan være mangelfull i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Interessenter oppfordres til å innhente komplett informasjon fra megler.